Защитете себе си, другите и средата, в която живеете.

Защитете себе си, другите и средата, в която живеете.

Потребителите на приложението и уеб платформата могат да подават сигнали за бедствия и аварии и да се отзовават на сигнали, подадени от други потребители.

Alert карти

Индекс на качество на въздухa, пожари и скорост на вятъра в реално време

Виж картите

Common borders. Common solutions

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020

BATTI

April 2021

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-financed by the European Union through the European Neighbourhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Greece, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine. This application has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this application is the sole responsibility of BATTI and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.