За приложението

Уеб-базираната платформа и мобилното приложение за регистрация на доброволци и сигнализиране за бедствия има за цел да изгради мрежа от доброволци, които могат да използват наличните в него ресурси, така че да изградят базова компетентност за реакция при бедствия, аварии и инциденти. В приложението и платформата ще бъде добавена информация за най-често срещаните природни бедствия и аварии, мерки за превенция и инструкции за справяне с тях.
Потребителите на приложението и уеб платформата могат да подават сигнали за бедствия и аварии и да се отзовават на сигнали, подадени от други потребители.
Приложението и уеб платформата са и източник на информация относно другите дейности на проекта ALERT “Черноморски съвместен мониторинг и опазване на околната среда“, с цел осигуряване неговата публичност.