Trainings and demonstrations

Prilozhenieto za grazhdanska zashchita

Presentation of Alert mobile app

Морско казино, Варна
Sep 10, 2021
Prilozhenieto za grazhdanska zashchita

Presentation of mobile app Alert

Sea casino, Varna
Nov 1, 2021