24.09.2021 г.
17:00:00 ч. - 18:30:00 ч.

Морско казино, Варна

Презентация на мобилно приложение ALERT

Презентация

Prilozhenieto za grazhdanska zashchita

Сдружение "Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации" има удоволствието да представи на широката публика пионерското приложение за регистриране на бедствия и аварии за България.

В рамките на проект "ALERT" BSB 538, БАТТИ организира изработката на тази мобилна апликация, като на събитието един от създателите й ще демонстрира пълната й функционалност, като ще запознае участниците с метода на работа.

На събитието също така ще бъдат представени и други резултати от проекта, в контекста на целите му и възложените на сдруженито задачи по изпълнението.
След същината на презентациите е предвидено време за въпроси и за дискусия, както и кафе пауза.