1.11.2021 г.
17:00:00 ч. - 18:30:00 ч.

Морско казино, Варна

Презентация на мобилно приложение ALERT

Презентация

Prilozhenieto za grazhdanska zashchita

Сдружение "Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации" има удоволствието да представи на широката публика пионерското приложение за регистриране на бедствия и аварии за България.

В рамките на проект "ALERT" BSB 538, БАТТИ организира изработката на тази мобилна апликация, като на събитието един от създателите й ще демонстрира пълната й функционалност, като ще запознае участниците с метода на работа.

На събитието също така ще бъдат представени и други резултати от проекта, в контекста на целите му и възложените на сдруженито задачи по изпълнението.
След същината на презентациите е предвидено време за въпроси и за дискусия, както и кафе пауза.

Уеб-базираната платформа и мобилното приложение за регистрация на доброволци и сигнализиране за бедствия имат за цел да изгради мрежа от доброволци, които могат да използват наличните в него ресурси, така че да изградят базова компетентност за реакция при бедствия, аварии и инциденти. В приложението и платформата ще бъде добавена информация за най-често срещаните природни бедствия и аварии, мерки за превенция и инструкции за справяне с тях.
Потребителите на приложението и уеб платформата могат да подават сигнали за бедствия и аварии и да се отзовават на сигнали, подадени от други потребители.
Приложението и уеб платформата са и източник на информация относно другите дейности на проекта ALERT “Черноморски съвместен мониторинг и опазване на околната среда“, с цел осигуряване неговата публичност.